Workshop 

Feet Up EN/CZ

Neděle 15.10.2023 

v době 10:30-12:45 hod.

Cena: 550,-Kč


CZ

Chtěli jste vždy posílit horní část a střed těla a naučit se balanční pozice? Během tohoto workshopu se naučíme základní principy vybraných BALANCÍ NA RUKOU a INVERZÍ - mimo jiné se blíže podíváme na tyto pozice: bakasana a přechody do / z ní, bhujapidasana/tittibhasana, stoj na hlavě (zejména tzv. "tripod headstand"), eka pada koundiniasana A+B nebo pincha mayurasana.

Na tomto workshopu se budeme věnovat:

FLEXIBILITĚ: Zaměříme se na boky/kyčle a ramena, abychom mohli bezpečně vzlétnout, přičemž zvláštní důraz bude kladen na péči o zápěstí.

SÍLE: Cvikům pro zapojení středu těla, ramen a paží, které podpoří propojení a koordinaci těla.

TECHNICE: Zaměření na přenášení váhy, správný bod pohledu a zarovnání pro kontrolované balancování, spíše než spoléhání se na hrubou sílu nebo náhodné momentum.

MINDFULNESS: Je to jádro všeho. Balancování na rukou vyžaduje soustředění a schopnost být v přítomném okamžiku a nabízí cestu sebepoznání. Často největší překážkou při učení se inverzí je schopnost překonat strach.
Připravte se odlepit chodidla od podložky a vzlétnout!
Tento workshop je omezen na 10 účastníků, aby byl zajištěn individuální přístup. Budeme pracovat se stěnou a jógovými pomůckami. Vítány jsou všechny úrovně pokročilosti, ale určitá zkušenost s jógou je určitě výhodou😉


EN

Have you always wanted to enhance your upper-body & core strength and learn how to balance on your arms? During this workshop you will learn the fundamental basics of selected ARM BALANCES & INVERSIONS – we will play, among others, with bakasana & transitions in and out of it, bhujapidasana/tittibhasana, tripod headstand, eka pada koundiniasana A+B or pincha mayurasana.

In this workshop, we'll cover:

FLEXIBILITY: Focusing on hips and shoulders to take flight safely, with a special emphasis on wrist care

STRENGTH: Drills to ignite your core, shoulders, and arms, promoting body connection and coordination

TECHNIQUE: Focusing on shifting of the weight, correct gaze and alignment for controlled balancing, rather than relying on brute force or random momentum

MINDFULNESS: The heart of it all. Arm balances demand focus and presence, offering a journey of self-discovery. Often the biggest obstacle in learning flips to overcome our fears
Get ready to soar as we dive into a forenoon of arm balance / inversion practice and play!
This workshop is limited to 10 attendees to ensure an individual approach. We will work with the wall and props (bolsters, yoga straps and blocks). All levels are welcome, but some yoga experience is recommended 😉


Rezervace ZDE