Kundalini joga

Co je to Kundalini jóga?

Západnímu světu je známá od roku 1969, kdy funkční systém kundalini jógy odtajnil a představil Jogi Bacan.

Kundalini jóga (dále jen KJ) - nebo-li jóga vědomí - je tisíciletími ověřený systém zlepšující kvalitu života. Jedná se o:

 • fyzické cvičení předem daných pozic, 
 • dechová cvičení, 
 • relaxace, 
 • meditace ,
 • zpívání manter, 

které dohromady tvoří harmonický a harmonizující celek. Technologie KJ cílí na obyčejného člověka v běžném životě. Prospívá každému.

Jak nám KJ pomáhá?

KJ významně ovlivňuje naší fyzickou i psychickou kondici a tím přispívá k celkové životní pohodě. Prokazatelně posiluje naše seberegulační systémy:  

 • nervový, 
 • endokrinní a 
 • imunitní systém. 

Zajímavé jsou výsledky mnohých výzkumů, které jsou v posledních letech opakovaně prováděné. Často potvrzují blahodárný vliv meditace na nervový systém a referují o snížení depresivity a úzkostnosti u pravidelně praktikujících.

KJ je nazývána jógou vědomí, jelikož pravidelné cvičení posiluje naše vědomé propojení s universem. Člověk pak vědoměji prožívá přítomnost, zbavuje se strachu a viny z minulosti a oprošťuje se od úzkostí z budoucnosti. Prožívá se svobodněji a nepodléhá tak snadno rušivým impulsům z okolí - cítí se vyrovnaněji a zdravěji.

Kundalini jóga v psychoterapii

Klientům ve své praxi ráda doporučuji některé meditační nebo dechové techniky, jsou-li tomu naklonění. KJ skvěle doplňuje psychoterapii a často posune klienta mílovými kroiky ke zdraví. Svým reflexním působením na řídící systémy, efektivními dechovými technikami a relaxací, uvolňuje stres a tím léčí.

Proč se KJ věnuji?

KJ mne oslovila osobně i profesně hned na první dobrou... Co mi bylo hned sympatické?

 • Cvičí se srozumitelné pozice. Když je přesto nedokážete, existují snadnější varianty.
 • Cvičí se se zavřenýma očima, máte tak pocit soukromí a bezpečí, nikdo vás neposuzuje a lépe se naladíte na své nitro, zklidníte se tak.
 • Po cvičení sestavy (krije) následuje hluboká relaxace, po ní se cítíte občerstvení, povznesení a nabití novou energií.
 • Zpívají se mantry, které harmonizují řídící systémy a přinášejí hluboký meditační efekt.
 • Meditace přinášejí klid a harmonizaci celého ogranismu.
 • Posílíte tělo i ducha.

Těším se na vás při cvičení,

Eva Růžičková


Doba lekce: 90 minut

Cena: 300,-Kč