Vinyasa fusion EN/CZ

CZ

Lekce je zaměřená na postupné budování síly a flexibility/mobility tak, abychom se v našich tělech cítili pohodlně a příjemně a našli rovnováhu (a to nejenom po tělesné stránce) - pružnost podpořenou silou. Síla bez pružnosti totiž působí zatuhnutí a rigiditu, pružnost bez síly zase nestabilitu. Lekce je inspirovaná zejména Ashtanga a Vinyasa/Flow jógou, ale můžete se těšit i na pozice z jiných jógových tradic, protože jóga je jen jedna. Dále se můžete těšit na krátkou pranayama či adjustmenty. Tato lekce je koncipovaná jako "all level class", takže jsou vítání jak začátečníci, tak pokročilejší studenti.

Doba lekce: 75 minut

Cena: 250,-Kč


EN

The class focuses on the gradual building of strength and flexibility/mobility so that we feel comfortable and pleasant in our bodies and find balance (not just physically) - flexibility supported by strength. Because strength without flexibility causes stiffness and rigidity, and flexibility without strength causes instability. The class is mainly inspired by Ashtanga and Vinyasa/Flow yoga, but you can also look forward to postures from other yoga traditions, because there is only one yoga. You can also look forward to a short pranayama or adjustments. This class is designed as an "all level class" so both beginners and more advanced students are welcome.

75 minutes

250,-Kč