Kurz Mindfulness

25.09.2023-13.11.2023 

každé pondělí 18:00-20:30 hodin


Vydejte se se mnou na společnou osmitýdenní stezku za svou vlastní moudrostí pomocí Mindfulness. Zvu vás do celistvého programu Všímavosti pro každodenní život -
MBSR - Mindfulness based stress reduction neboli snižování stresu na základě všímavosti. 

Jedná se o 9 setkání ve skupině, pokaždé s jinou tématikou - jiným aspektem života - pokaždé se všímavostí. Budeme cvičit všímavost (neboli bdělou pozornost) - jak při formálních cvičeních (józe, meditaci, pohybu, relaxaci), tak při běžných činnostech v ruchu všedního dne a i při komunikaci. 

Krok po kroku budeme integrovat všímavost ať už do rutinních každodenních činností či nových výzev. Budeme rozpoznávat základní příčiny stresu, s tím i zaběhnuté myšlenkové vzorce a přistupovat k situacím nově a třeba moudřeji. Budeme zaměřovat pozornost na sebe a zkoumat tak tělo, myšlenky, emoce a jejich vzájemnou provázanost. Také si upevníme zdravější postoje k sobě sama i k druhým.
Zároveň se tento čas dá využít k uvědomění toho, co je v současné době pro člověka nejvíc důležité.
Setkání skupiny vždy jednou týdně
+ jedno setkání bude celodenní - integrující všechny aspekty celého tréninku. 

K dispozici budou nahrávky cvičení k individuální práci na doma.

Skupina bude uzavřená - maximálně pro 12 lidí. Pro více informací mě prosím zkontaktujte do konce tohoto roku na mobil: 603 725 317 nebo email: eva.hlinkova@centrum.cz

 Moc se na Vás těším
 Eva Hlinková