Workshop Yoga Strong  EN/CZ

Sobota 01.04.2023 

17:30-19:10 hod.

400,-Kč/lekce

CZ

Jedním z důležitých přínosů fyzické praxe jógy je získání síly (a to jak té fyzické, tak vnitřní/mentální). A právě na to se v rámci naší masterclass "YOGA STRONG" (aneb jak vybudovat sílu (pro) jógovou praxi) zaměříme. Ukážeme si, jak postupně vybudovat fyzickou sílu:

  • hlubokých břišních svalů, 
  • zádových svalů, 
  • svalů ramen a nohou 

tak, aby nám v těle (a na lekcích ) bylo pohodlněji. Pěkně se u praxe zahřejeme, tak počítejte s tím, že se zapotíme a vyplavíme hodně endorfinů.

Naše masterclass však nebude zaměřená pouze na fyzickou sílu. Skutečná jógová síla totiž není o vzhledu svalů nebo dosažení konkrétní pozice, ale spíše o zbavení se "zátěže" a překážek, abychom našli harmonii, klid a vnitřní sílu - a pak tuto sílu a svobodu přenesli do svého života na podložce i mimo ni!

Na závěr si ukážeme několikaminutovou sestavu pozic pro posílení svalů a celkové pozdvihnutí naší jógové praxe, které můžeme snadno dělat pravidelně, v pohodlí domova (tzv. daily yoga strong essentials). No a samozřejmě, nebude chybět PLAYTIME…budeme trochu experimentovat Masterclass zakončíme příjemným protažením a relaxací.


Tato masterclass bude první částí dvoudílného miniseriálu, přičemž na druhý díl "FLEXI IS SEXY!" (aneb jak díky józe zlepšit flexibilitu a mobilitu) se můžete těšit již v květnu! Síla a flexibilita jsou totižto jako JIN a JANG, chceme je mít v rovnováze. Síla bez pružnosti totiž působí zatuhnutí a rigiditu, pružnost bez síly zase nestabilitu.

Začátečníci (jako vždy) vítáni!

S sebou: ponožky a ručník (+ papír a tužku (pro zapsání "daily yoga strong essentials" série))

Annie

EN

One of the important benefits of the physical practice of yoga is to gain strength (both physical and inner/mental). This is what we will focus on in our masterclass "YOGA STRONG" (or how to build strength (for) yoga practice). We will show how to gradually build physical strength in the deep abdominal muscles, back muscles, shoulder muscles and leg muscles so that we can be more comfortable in our bodies (and in classes 😉). We'll warm up nicely during this practice, so expect to break a sweat and flush out a lot of endorphins.

However, our masterclass won't just focus on physical strength. In fact, true yoga strength is not about the appearance of muscles or achieving a particular pose, but rather about letting go of "baggage" and obstacles to find harmony, peace and inner strength - and then bringing that strength and freedom into our lives on and off the mat!

Towards the end of this masterclass, I will teach you a few minutes sequence of poses to strengthen your muscles and elevate your overall yoga practice, which you can easily do regularly, in the comfort of our own home (so-called "daily yoga strong essentials"). And of course, we won't miss PLAYTIME...we'll experiment a bit 😊 Our Masterclass will then finish with a nice stretch and relaxation.

This masterclass will be the first part of a two-part mini-series, with the second part "FLEXI IS SEXY!" (or how to improve flexibility and mobility through yoga) in May! Because strength and flexibility are like YIN and YANG, we want to keep them in balance. Strength without flexibility causes stiffness and rigidity, flexibility without strength causes instability.

Beginners (as always) welcome!

Please bring: socks and towel, or paper and pencil (to write down the "daily yoga strong essentials" sequence)

Annie