Workshop Kyčle nelžou

Master class Hips don´t lie

CZ/EN

4.2.2023 sobota
17:30 - 19:10 hod.

Cena: 400,-Kč

CZ

Kyčle jsou největšími klouby v těle a důvodů, proč pravidelně provádět pozice otevírající kyčle, je mnoho. Pružné kyčle mohou zlepšit: 

  • držení těla,
  • zmírnit bolesti zad
  • přispět ke svižnější chůzi
  • zlepšit krevní oběh v nohách

Pozice otevírající kyčle však přinášejí i jiné, subtilnější benefity. V pánvi máme tendenci zadržovat stres a negativní emoce, jako je strach, vina či smutek. Už jen z tohoto důvodu je obzvlášť důležité provádět pozice, které v této oblasti rozhýbávají pránu (životní sílu). Protože "HIPS DON'T LIE".

Při pravidelném praktikování otevírání kyčlí lze pozorovat zlepšení i ve zbytku své praxe, protože pánev je základem pro srovnání se (správný alignment) v mnoha pozicích. Součástí naší masterclass bude zahřívací sekvence zaměřená na otevírání kyčlí, podkolenních šlach a stehenních svalů, která naše těla připraví na sérii hlubších, déle držených pozic zaměřených na otevírání kyčlí.

Začátečníci (jako vždy) vítáni!

Annie

EN

The hips are the largest joints in the body, and the reasons to do hip-opening postures on a regular basis are many. Supple hips can improve:

  • posture, 
  • ease back pain, 
  • contribute to a more agile gait, 
  • and even improve circulation in the legs.

But! There's a more subtle benefit to hip openers, too: We tend to hold stress and negative emotions-such as fear, guilt, and sadness-in the pelvis. For this reason alone, it's particularly important to do poses that move prana (life force) through that area. Because "HIPS DON'T LIE".

And with regular hip-opening practice, one may see improvement in the rest of one's practice, since the pelvis is the foundation of alignment in many poses. Our masterclass practice will include a warm-up hip, hamstring, and thigh opening sequence to prepare our bodies for a series of deeper, longer held hip openers.

Beginners (as always) welcome!

Annie